Sådan gør du når du opdager rotter i dit hus eller på din grund

 

Husk du betaler et  Rottebekæmpelsesgebyr som en del af ejendomsskatten. 

 

 1. Husk at du har pligt til at anmelde det til kommunen, når du ser en levende - eller død - rotte. Det gælder uanset om du opdager det på din grund eller ude i byen. Anmeld her: http://kk.rotteweb.dk/NewCase.aspx
 2. Vent på skadedyrsbekæmperen - han skal være hos dig inden for 24 timer hvis rotten er i dit hus. Han må vente op til en uge hvis rotten er udenfor.
 3. Spørg rottebekæmperen om hvordan du kan sikre dit hus mod rotter.
 4. Kontakt dit forsikringsselskab hvis du har mistanke om rørskader i kloaksystemet, eller hvis noget i din bolig er ødelagt.
 5. Aftal proceduren med forsikringsselskabet. De går ikke igang med udbedringer før rotterne er væk. Men hvis der er konstateret skader på kloakrør og du har dækning for skjulte rør og stikledninger, igangsættes arbejdet med det samme.
 6. Sørg for at alle steder hvor rotterne kan være kommet ind bliver forsvarligt og tilstrækkeligt sikret.
 7. Desinficér alle områder hvor rotterne har været.
 8. Kontakt forsikringsselskabet igen når rotterne er bekæmpet for at få udbedret skader.
 9. Se du rotter igen skal du igen anmelde det til kommunen.

 

Husk at vejfonden betaler udbedring af skader på regnvandsbrønde på vejen.

 

Bøde

Du risikerer en bøde hvis du ikke gør noget ved et rottefund eller hvis du selv begynder at bekæmpe med gift eller fælder uden at anmelde til kommunen.

 

Det kan du selv gøre

 1. Lad være med at efterlade fuglefoder på græsplænen
 2. Saml nedfaldsfrugt op
 3. Hæng fuglefoder op så rotterne ikke kan komme til det (lad være med at bruge et foderbrædt, de kan nemt kravle op af stolpen/pinden)
 4. Ryd op i haven - samlinger af affald, grene mv. giver plads til rottereder
 5. Sæt finmasket net op for alle kældervinduer, udluftning mv., få repareret revner og huller i solkkel og andre steder. En rotte skal kun bruge et hul på størrelse med en 2-krone for at komme igennem.
 6. Få efterset  alle kloakker mv.
 7. Etabler en rottespærre på din kloakstikledning.
Joomla templates by a4joomla